En Bea?
Wat vindt U ervan?

Het onderstaande is van toepassing op de gehele website EnBea.nl. Door de website te gebruiken, gaat u ermee akkoord.

EnBea.nl is onafhankelijk en is door een particulier geregistreerd. De naam is met een knipoog bedacht en dient ook als zodanig te worden opgevat. Het is "slechts een leuke naam" wat nog vrij was om te registreren. Op EnBea.nl zult u geen uitspraken vinden wat betrekking heeft op andere personen, instellingen of bedrijven.

EnBea.nl dient alleen als portaal voor niet-commercieel opgezette spelletjes (zoals een voetbalpool en een tourpool) voor collega's en kennissen van de eigenaar van EnBea.nl. De spelletjes zijn zodanig van opzet, dat er niet meer ingelegd zal worden dan het maximum waarover geen kansspelbelasting betaald hoeft te worden.

EnBea.nl spant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

EnBea.nl is niet aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen.

EnBea.nl mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment veranderen of beŽindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. EnBea.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beŽindiging.